משרדים קטנים
     משרדים בסר4 קומה27     משרדים שנמכרו בסר 4-11     משרדים בסר3     גלריה     הסכם ניהול