סקיי סנטר - שדרות
תשריט קומה        טופס הצטרפות        מחירון        מצגת2