ברמלה המתחדשת Quatro מתחם
סירטון רמלה במיקום מרכזי        רמלה באתר מדל"ן