משרדים במתחם 456 בפתח תקווה
הבנייה החלה!       קומה 5 משרד 1       קומה 4 משרד 3       מצגת קבוצת רכישה       מחירון משרדים       פרוטוקול אסיפת רוכשים       סטטוס הפרוייקט       היתר חפירה ודיפון