משרדים קטנים בבאר שבע
טופס הצטרפות        משרדים שנמכרו ומחירים        מכתב אדריכל        מבט אל השטח