קומפלקס סטודנטיאלי מניב בעפולה
היתר בנייה מאושר מחירון סטאטוס פרויקט